Prima pagină · întreabă primarul · Turism · Albume foto 24 Octombrie 2017
Conectare
Utilizator

Parola


Recuperare parolă
Lugojul.ro
Municipiul Lugoj
Informaţii utile
Parteneri
Curs valutar
Vremea la Lugoj
Harta Lugojului
Harta Lugojului
Fluxuri RSS
Meniu de navigare: Prima pagină » Rubrica: Actualitate

ANUNT SELECTIE PARTENERI in cadrul GAL “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ”
Rubrica: Actualitate
Data: 20.09.2017
In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si cu prevederile din cadrul Ghidului Solicitantului,

Municipiul Lugoj anunta organizarea unei proceduri de selectie de membri pentru aderarea in GAL “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ” format in cadrul proiectului “Dezvoltare locala plasata inresponsabilitatea comunitatii din Muncipiul Lugoj, printr-o abordare integrata si multisectoriala – STRICT – Strategie ResponsabIlitate ComuniTate” si finantat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Prioritatea de investitie 9.vi Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, apel de proiecte POCU/137/5/1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC.
Obiectivul infiintarii acestei Asociatii este de a crea o structura “plasata sub responsabilitatea comunitatii” care sa ajute la cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala (SDL) prin care sa fie redus numarul depersoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din Municipiul Lugoj, devenind astfel un promotor al dezvoltarii durabila din zona.
In momentul de fata, membrii fondatori ai GAL sunt urmatorii:

1. MUNICIPIUL LUGOJ
2. S.C THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL
3. ASOCIATIA ARD – “ASOCIATIA DE DEZVOLTARE COMUNITARA IN MEDIUL RURAL”

Avand in vedere activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul proiectului GAL “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ” , se va urmari ca parteneriatul:
- sa fie incluziv - sa includa sectorul public, sectorul privat si societatea civila; pot fi incluse si persoane fizice care se afla in teritoriul SDL (din zona urbana marginalizata si zona urbana functionala), astfel incat sa reflecte natura si directia strategiei;
- sa asigure sustenabilitatea interventiilor SDL, mai ales prin implicarea partenerilor din sectorul privat care sa sustina si cofinantarea a proiectelor si a masurilor legate de ocuparea fortei de munca, ca element cheie al SDL care pune accent pe comunitatile urbane marginalizate aflate in risc de saracie sau excluziune sociala;
- sa aiba o structura decizionala care asigura echilibrul de gen si o reprezentare echitabila a grupurilor tinta vizate de SDL (ex. persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau excluziune sociala etc.);
- componenta GAL trebuie sa asigure respectarea principiului conform caruia niciun partener sau grup (sector public, sector privat, societate civila, etc) sa nu fie majoritar (niciun grup nu trebuie sa detina mai mult de 49% din drepturile de vot);
- sa functioneze in baza unor reguli care sa asigure un proces decizional nediscriminatoriu si transparent, precum si a unei proceduri de prevenire a riscului de aparitie a unui conflict de interese.

GAL este deschis oricarei persoane sau organizatie din teritoriul SDL, precum si institutiilor publice de la nivel local cu responsabilitati in domeniile relevante pentru integrarea comunitatilor marginalizate:

 ZONA 1 – Măguri
 ZONA 2 - Herendesti – Bocșei
 ZONA 3 – Caștela – Balta Lată

Viitori parteneri trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii:
– Reprezentanti ai autoritatii publice locale, in baza unei Hotarari de Consiliu Local;
– Reprezentanti ai sectorului public, institutii publice locale sau judetene, cum ar fi: Consiliul Judetean, Agentia Locala/Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca, Inspectoratul Scolar Judetean, Directia Generala de Asistenta Sociala Protectia Copilului, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul Judetean de Politie, Directia Judeteana de Statistica (DJS), precum si diferite institutii locale, precum scoli sau licee;
– Reprezentanti ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi individuale, profesii liberale, intreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), si organizatii de reprezentare ale acestora, camere de comert, cooperative, entitaţi de economie sociala, intreprinderi sociale de insertie, furnizori de servicii etc.;
– Reprezentanti ai societatii civile: ONG-uri, asociatii, inclusiv asociatii de locatari, fundatii, furnizori de servicii sociale in conditiile legii, unitati de cult etc.;
– Persoane fizice relevante: reprezentanti ai grupurilor tinta definite in SDL - persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie sau excluziune sociala - si cetateni de pe raza teritoriului SDL (din zona urbana marginalizata si zona urbana functionala) ce sunt interesati sa participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL.

Din structura GAL nu pot face parte partidele politice.
De asemenea, acestia vor putea face parte din Comitetul Director GAL, care este organismul de decizie pentru aprobarea listei indicative de interventii din cadrul SDL.

Comitetul Director (C.D. al GAL) este ales prin vot de membrii Adunarii Generale. C.D. al GAL trebuie sa asigure o reprezentare echilibrata a diferitelor segmente ale comunitatii locale. Din C.D. nu pot face parte decat membrii GAL care indeplinesc urmatoarea conditie:
- au sediul sau sucursala/filiala/punct de lucru/sediu secundar in UAT acoperit de SDL – in cazul persoanelor juridice;
- au resedinta/domiciliul in teritoriul SDL – in cazul persoanelor fizice care au calitatea membru in GAL.

Privind cotizatia anuala, aceasta va fi intre 100 lei si 500 lei si va fi platita de toti membrii, cu exceptia persoanelor fizice.

Pentru depunerea candidaturii, se vor prezenta urmatoarele documente:
- cazier fiscal pentru persoanele fizice;
- cazier fiscal si judiciar pentru reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile si cazier fiscal pentru persoana care va reprezenta societatea in cadrul GAL;
- actele de infiintare pentru reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile;
- prezentare scurta care va cuprinde:
- experienta privind activitatea specifica masurilor ce vizeaza comunitatile defavorizate;
- activitati propuse in comunitate pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate.

Calendar selectii:

Etapa 1 – termen limita 21.09.2017
Etapa II – termen limita 13.10.2017